psychologiepraktijk LEEF!tijd

Wendy BosIn 1990 ben ik, Wendy Bos, begonnen met een studie psychologie aan de universiteit van Nijmegen, vanuit een vaag idee om iets te willen gaan doen met mensen. Gaandeweg de opleiding begon ik te beseffen dat mijn interesse het meest getrokken werd door mensen die al een flink deel van hun leven geleefd hadden en veel ervaringen hadden opgedaan. Toen ik dan ook een keuze moest maken voor een afstudeerrichting werd dit de gerontologie: de psychologie over mensen in de derde en vierde levensfase.

Van deze keuze heb ik nooit spijt gehad. Ik doe dit werk nu sinds december 1995 en sindsdien is mijn interesse voor de psychische gezondheid van mensen die wat ouder zijn alleen maar toegenomen.

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij verschillende Riagg’s (inmiddels meestal GGZ-instelling genoemd), wat grotere instellingen die regionaal de hulpverlening verzorgen aan mensen met matige tot ernstige psychische klachten. Vanaf juni 1999 tot september 2020 heb ik gewerkt bij de GGZ Westelijk Noord-Brabant.

In de loop van de tijd volgde ik opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR en de basistraining schematherapie.

Ik heb altijd met veel plezier gewerkt bij een GGZ-instelling en heb hier veel ervaring kunnen opdoen in het behandelen van uiteenlopende psychische klachten. Daarnaast ontstond bij mij steeds meer de behoefte om ook wat kleinschaliger te kunnen werken binnen een eigen praktijk en dit is de reden dat ik in 2017 ben begonnen met psychologiepraktijk LEEF!tijd.

De naam van de praktijk is om meerdere redenen zo gekozen: ‘LEEF!’ verwijst naar het belang om te mogen en durven leven. Verder dat je de tijd die je hiervoor krijgt voor jezelf zo goed mogelijk gebruikt. ‘Leeftijd’ staat voor het feit dat de praktijk zich richt op mensen van ongeveer 50 jaar en ouder en in deze fase van het leven is de leeftijd nu eenmaal vaak meer van invloed op de kwaliteit van leven.

U bent van harte welkom binnen deze praktijk!