psychologiepraktijk LEEF!tijd

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan dient u een verwijsbrief te hebben van de huisarts met vermelding van een DSM-diagnose (DSM staat voor een algemeen gebruikte indeling naar psychische stoornissen).

Voor 2021 zijn er contracten afgesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW en ONVZ.

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan wordt de factuur voor elk afzonderlijk consult direct bij uw zorgverzekeraar ingediend.
Ik heb ervoor gekozen om met de overige zorgverzekeraars geen contracten af te sluiten waardoor de behandeling alleen volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar indien u een restitutiepolis hebt afgesloten.
Bij een naturapolis is de vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd en van eventuele aanvullende polissen die u hebt afgesloten.
Overleg eventueel van tevoren met uw zorgverzekeraar in hoeverre de behandeling aan u vergoed zal worden.

De behandelingen die binnen deze praktijk geboden worden vallen binnen de vergoedingen vanuit het Zorgprestatiemodel (ZPM). Een zorgprestatie kan bijvoorbeeld zijn een intakegesprek (consult diagnostiek) of een behandelgesprek (consult behandeling). Hiervoor gelden de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Te laat afzeggen

Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) of het niet verschijnen op de afspraak zal €45,- aan u in rekening gebracht worden. Over het algemeen zal het dan niet meer lukken om een andere cliënt in te plannen op de vrijgekomen tijd.