psychologiepraktijk LEEF!tijd

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan dient u een verwijsbrief te hebben van de huisarts met vermelding van een DSM-diagnose (DSM staat voor een algemeen gebruikte indeling naar psychische stoornissen). Welke klachten voor vergoeding in aanmerking komen, kunt u vinden onder Voor welke klachten.

De behandelingen die binnen deze praktijk geboden worden vallen binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en worden vergoed vanuit het Zorgprestatiemodel (ZPM). Een zorgprestatie kan bijvoorbeeld zijn een intakegesprek (consult diagnostiek) of een behandelgesprek (consult behandeling). Hiervoor gelden de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Tarieven

Voor 2023 zijn er contracten afgesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW en ONVZ en de labels en volmachten die vallen onder deze zorgverzekeraars.

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan wordt de factuur voor elk afzonderlijk consult direct bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Ik heb ervoor gekozen om met de overige zorgverzekeraars geen contracten af te sluiten waardoor de behandeling alleen volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar indien u een restitutiepolis hebt afgesloten. Bij een naturapolis is de vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd en van eventuele aanvullende polissen die u hebt afgesloten. U ontvangt en betaalt de rekening voor de behandeling dan zelf en dient deze voor vergoeding aan uzelf in bij uw zorgverzekeraar. Ik breng het tarief bij u in rekening volgens bovenstaande link van de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Overleg eventueel van tevoren met uw zorgverzekeraar in hoeverre de behandeling aan u vergoed zal worden.

U kunt er ook voor kiezen om buiten uw zorgverzekeraar om een afspraak te maken, u betaalt de rekeningen dan volledig zelf. U betaalt ook zelf wanneer uw diagnose niet in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar (zie Voor welke klachten).

Het tarief voor een intakeconsult (max. 90 minuten) is € 195.
Het tarief voor vervolg consulten (max. 60 minuten) is € 115.

Mochten afspraken langer zijn dan de hierboven vermelde tijdsduur dan wordt dit naar rato verrekend.

Te laat afzeggen

Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) of het niet verschijnen op de afspraak zal €65,- aan u in rekening gebracht worden. Over het algemeen zal het dan niet meer lukken om een andere cliënt in te plannen op de vrijgekomen tijd.