psychologiepraktijk LEEF!tijd

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan dient u een verwijsbrief te hebben van de huisarts met vermelding van een DSM-diagnose (DSM staat voor een algemeen gebruikte indeling naar psychische stoornissen).

Voor 2021 zijn er contracten afgesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis en ONVZ.

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan wordt de factuur direct bij uw zorgverzekeraar ingediend.
Ik heb ervoor gekozen om met de overige zorgverzekeraars geen contracten af te sluiten waardoor de behandeling alleen volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar indien u een restitutiepolis hebt afgesloten.
Bij een naturapolis is de vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd en van eventuele aanvullende polissen die u hebt afgesloten.
Overleg eventueel van tevoren met uw zorgverzekeraar in hoeverre de behandeling aan u vergoed zal worden.
De behandelingen die binnen deze praktijk geboden worden vallen binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ).
Hiervoor gelden de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Voor 2020 gelden de volgende tarieven:

OmschrijvingDuurPrijs
Kort294 minuten (2 tot ongeveer 4 gesprekken)€ 522,13
Middel495 minuten (ongeveer 5 tot 8 gesprekken)€ 885,01
Intensief750 minuten (ongeveer 8 tot 12 gesprekken)€ 1.434,96
Onvolledig behandeltraject120 minuten€ 228,04
Bijvoorbeeld wanneer na de intake blijkt dat u beter kunt worden doorverwezen naar de specialistische GGZ
Onverzekerde behandelcontacten50 minuten€ 95,00
Wanneer u ervoor kiest niet via een verwijzing van de huisarts in zorg te komen of indien uw zorgvraag niet valt onder de vergoeding vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Mogelijk wordt de geboden zorg wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering!

Te laat afzeggen

Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) of het niet verschijnen op de afspraak zal €45,- aan u in rekening gebracht worden. Over het algemeen zal het dan niet meer lukken om een andere cliënt in te plannen op de vrijgekomen tijd.