psychologiepraktijk LEEF!tijd

Behandelkwalificaties

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut bij de VGCt en als EMDR-therapeut bij ACT-EMDR centrum Nederland.

Kwaliteitsstatuut

Deze praktijk bezit een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. In het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen die een statuut hebben aangeboden. Deze openbare data kunnen gebruikt worden voor keuze-informatie voor cliƫnten of door zorgverzekeraars en toezichthouders.

De praktijk handelt conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Meer informatie over gegevensuitwisseling binnen de zorg vindt u via deze link: Wegiz

Calamiteiten

Binnen de behandeling zal er gevraagd worden naar factoren die kunnen wijzen op risico’s voor uw psychische en/of lichamelijke gezondheid. Dit mag u vanzelfsprekend ook zelf melden. De aanwezigheid van eventuele risico’s worden vastgelegd in uw behandeldossier. Indien er tijdens de behandeling sprake is van een calamiteit (een situatie waarbij er sprake is van ernstige gezondheidsschade), dan moet uw therapeut dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en/of Veilig Thuis.