psychologiepraktijk LEEF!tijd

U kunt bij deze praktijk terecht met psychische klachten en sociaal-emotionele problemen die u in uw leven zodanig belemmeren, dat u zonder professionele hulp niet verder komt. Dit zijn lichte tot matige klachten die vallen binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Klachten waarvoor u zich bij deze praktijk kunt aanmelden:

 • depressieve klachten
 • angstklachten
 • posttraumatische stressklachten
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • partnerrelatieproblemen *
 • gezinsproblemen *
 • rouw na verlies dierbare(n) *
 • levensfaseproblematiek *
 • aanpassingsproblematiek *
 • agressieregulatie *
 • terugvalpreventie *

* Zaken met een sterretje vallen niet meer onder de basispolis en zijn onverzekerde zorg. Mogelijk wordt er wel (deels) vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Zie voor meer informatie bij Tarieven en vergoedingen.
Voor klachten die een langduriger reeks gesprekken vergen (meer dan 12), is verwijzing naar de specialistische psychologische hulpverlening zinvoller. Dit geldt ook voor behandelingen die onvoldoende tot resultaat leiden.
Bovenstaande is niet van toepassing als u ervoor kiest uw behandeling buiten uw zorgverzekeraar om te laten verlopen.