psychologiepraktijk LEEF!tijd

Behandelresultaat en -tevredenheid

Bij de start van de behandeling, eventueel tussentijds en bij het afsluiten van de behandeling wordt u verzocht  een klachtenvragenlijst (SQ-48) in te vullen. Dit heeft als doel om te kunnen meten hoe de beoogde afname van uw klachten verloopt.

Aan het eind van de behandeling wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen die meet in hoeverre u tevreden bent over de behandeling (CQi).

Klachtenregeling

Het kan altijd gebeuren dat u moeite heeft met de manier waarop zaken rondom de behandeling verlopen.
In dat geval wil ik u uitnodigen hierover met mij in gesprek te gaan.
Mocht dit gesprek u onvoldoende bieden dan kunt u contact opnemen met de klachtendesk van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Registratienummers

  • BIG nummer GZ-psycholoog: 19062236225
  • AGB code psycholoog: 94013691
  • AGB code praktijk: 94062949
  • KvK nummer: 67270050