psychologiepraktijk LEEF!tijd

Vakantie:
De praktijk is momenteel niet met vakantie.

Mocht u buiten kantoortijden of tijdens vakanties van de praktijk een vraag hebben die niet kan wachten, dan wordt u geadviseerd hierover contact op te nemen met uw huisarts (binnen kantoortijden) of huisartsenpost (buiten kantoortijden).

Klachtenregeling:
Het kan altijd gebeuren dat u moeite heeft met de manier waarop zaken rondom de behandeling verlopen.
In dat geval wil ik u uitnodigen hierover met mij in gesprek te gaan.
Mocht dit gesprek u onvoldoende bieden dan kunt u contact opnemen met de klachtendesk van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

Kwaliteitsstatuut:
Deze praktijk bezit een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen die een statuut hebben aangeboden. Deze openbare data kunnen gebruikt worden voor keuze-informatie voor cliënten of door zorgverzekeraars en toezichthouders.

Registratienummers:

BIG nummer GZ-psycholoog: 19062236225

AGB code psycholoog: 94013691

AGB code praktijk: 94062949

KvK nummer: 67270050