psychologiepraktijk LEEF!tijd

De praktijk is geopend van dinsdag t/m vrijdag. U kunt zich aanmelden door:

  • een mail te sturen naar info@psychologiepraktijkleeftijd.nl (zet hierin niet meer dan de noodzakelijke persoonsgegevens);
  • te bellen met 06-15340371 (ook als u eerst telefonisch wilt overleggen). Vaak zal ik in gesprek zijn en de telefoon niet gelijk kunnen beantwoorden. Spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail en dan zal ik u z.s.m. terugbellen (in elk geval binnen 2 werkdagen).

Om de zorg vergoed te krijgen hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.

VOOR VERWIJZERS: de praktijk maakt gebruik van Zorgdomein en Zorgmail (500150865@lms.lifeline.nl).