psychologiepraktijk LEEF!tijd

De praktijk is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-17.00. U kunt zich aanmelden door:

  • een mail te sturen naar info@psychologiepraktijkleeftijd.nl (zet hierin niet meer dan de noodzakelijke persoonsgegevens);
  • te bellen met 06-15340371 (ook als u eerst telefonisch wilt overleggen). Vaak zal ik in gesprek zijn en de telefoon niet gelijk kunnen beantwoorden. Spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail en dan zal ik u z.s.m. terugbellen (in elk geval binnen 2 werkdagen).

Om de zorg vergoed te krijgen hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Vakantie

De praktijk is momenteel niet met vakantie.

Mocht u buiten kantoortijden of tijdens vakanties van de praktijk een vraag hebben die niet kan wachten, dan wordt u geadviseerd hierover contact op te nemen met uw huisarts (binnen kantoortijden) of huisartsenpost (buiten kantoortijden).

VOOR VERWIJZERS: de praktijk maakt gebruik van Zorgdomein en Zorgmail (500150865@lms.lifeline.nl).